Názov mikroprojektu: Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulurowego gmin Hlboke nad Vahom i Istebna / Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Hlboke nad Váhom a Istebna)

Mikroprojekt realizovaný cez:  Európsky fond regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Web: https://sk.plsk.eu/

Vedúci partner mikroprojektu: Gmina Istebna

Partner mikroprojektu: obec Hlboké nad Váhom

Obdobie realizácie: 01/2020 – 10/2021

Celková hodnota mikroprojektu: 129 167,98 €

Opis mikroprojektu

Špecifický cieľ mikroprojektu: Zvýšenie ochrany prírodného dedičstva v cezhraničnej oblasti, osveta a propagácia environmentálnej výchovy a upevnenie cezhraničného priateľstva.

Hlavný cieľ mikroprojektu: Partneri mikroprojektu budú revitalizovať svoje prírodné dedičstvo – v Istebnom parku Paweła Stelmacha, v Hlbokom nad Váhom časť turistického chodníka. V rámci projektu sa uskutoční fotografická súťaž o prírodnom bohatstve týchto cezhraničných oblastí. Víťazné fotografie budú vystavené v revitalizovanom parku v Istebnom a vytvorí sa z nich kalendár. V rámci projektových aktivít sa vytvorí aj brožovaná publikácia, opisujúca toto bohatstvo. Vďaka vernisáži v Istebnom a naplánovanému turistickému dňu pri slávnostnom otvorení chodníka sa upevnia medzinárodné vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom.