Kým čakáme na krásny kalendár zo súťažných fotografií, môžeme si v krátkosti predstaviť nášho poľského partnera – Gminu Istebna.

Slovo gmina znamená síce v preklade obec, ale v Poľsku to nie je také jednoduché ako na Slovensku. Môže ísť totiž aj o spoločenstvo niekoľkých dedín alebo dedín a mesta. Preto poznáme gminy mestské, mestsko-vidiecke alebo len vidiecke.

Gmina Istebna, ktorá je od Hlbokého nad Váhom vzdialená asi 75 km, je vidiecka gmina. Žije tu cca 12-tisíc obyvateľov. Geograficky je situovaná v malebnom prostredí štítov Sliezkych Beskýd. Na juhu aj západe hraničí so Slovenskom a Českom. Rozdelená je na tri „richtárstva”: Istebną, Jaworzynkę a Koniaków. Tie sú známe aj ako „Beskydská trojves”.

V katastri obce Istebna, na svahoch Gańczorki a Karolówki pramení rieka Olša, ktorá je prítokom rieky Odra. Pramene potoka Czadeczky vyvierajú v juhozápadných úbočiach Ochodzitej. Potok po svojom toku sa zatáča širokým oblúkom smerom na západ a juh, neskôr priberá tok Krężelka a pretína štátnu hranicu. Vlieva sa do rieky Kysuca, Kysuca do Váhu, ktorý vody Czadeczky vlieva do Dunaja.

V centre Istebnej sa nachádza Park Pawla Stalmacha, národného dejateľa z druhej polovice 19. storočia. V parku rastú staré stromy ako sú gaštany a lipy. Práve tento park sa v rámci nášhko spoločného projektu revitalizuje – vysadí sa tu nová zeleň. Cieľom je celkovo oživiť a zatraktívniť areál, ku ktorému patrí aj historický kostol Dobrého pastiera (s nádhernými polychrómovanými dielami majstrov Jana Walacha a Ludwika Konarzewského) a Miestne kultúrne stredisko sídliace v starej historickej škole zo začiatku 19. storočia. Kúsok ďalej sa nachádza socha Pawla Stalmacha.

Foto: Jacek Kohut