Gmina Istebna a obec Hlboké nad Váhom spolupracujú na vzájomnom projekte na zachovanie prírodných krás svojho okolia. Poľský partner chce zrevitalizovať park Paweła Stelmacha, ktorý slúži ako rekreačná oblasť pre domácich aj návštevníkov.

Obec Hlboké nad Váhom v rámci projetku opraví časť turistickej trasy, ktorá vedie popri vodopáde.  . Práve Hlbocký vodopád je klenotom ukrytým v lese medzi skalami. Tento 14-metrový vodopád sa nachádza na značenej turistickej trase neďaleko obce. Časť trasy je kvôli nepriaznivým vplyvom počasia a tečúcej vody v zlom technickom stave a potrebuje rekonštrukciu. Vodopád sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Súľovské skaly. Pri obnove turistickej trasy bude správne nasmerovaná aj turistická doprava, ktorá zabezpečí bezpečnosť pre turistov.

Rekonštrukcia turistickej trasy pozostáva z nových mostíkov cez potok tečúci spod vodopádu, lavičiek, smetných košov, altánku a informačných tabúľ na propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva obce Hlboké nad Váhom aj cezhraničného partnera. Vydáme aj publikáciu o prírodnom a kultúrnom dedičstve našej obce a obce nášho cezhraničného partnera.

Obec Hlboké nad Váhom sa zapojí aj do spoločných aktivít. V rámci projektu sa uskutoční fotografická súťaž o prírodnom a kultúrnom dedičstve oboch miest. Z víťazných fotografií nakoniec vznikne spoločný kalendár. Vernisáž výstavy sa uskutoční v Istebnom a fotografie budú vystavené v miestnom parku, ktorý bude zrevitalizovaný v rámci projektu.

Cieľom projektu je nadviazať nové kontakty a propagovať miesta pre návštevu turistov – park Paweła Stelmacha v Istbnej a vodopád pri obci Hlboké nad Váhom. Obnovené turistické miesta sa stanú jedinečnou atrakciou v prihraničnej oblasti a aktivity zorganizované na daných miestach budú mať pozitívny vplyv aj na cezhraničnú spoluprácu.