Serdecznie Państwo zapraszamy na Dzień Turystyczny, przy którym uroczyście otworzymy zrekonstruowany chodnik do Hlbockiego wodospadu. Impreza przeprowadzi się w zakresie projektu Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin Hlboké nad Váhom i Istebna / Wsparcie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowgo gmin Hlboké nad Váhom a Istebna, z udziałem partnera polskiego z Gminy Istebna.