W oczekiwaniu na piękny kalendarz ze zdjęć konkursowych możemy sobie pokrótce wyobrazić naszego polskiego partnera – Gminu Istebna.

Słowo gmina w tłumaczeniu oznacza wieś, ale w Polsce nie jest to takie proste jak na Słowacji. Może to być również społeczność kilku wsi lub wsi i miasteczek. Znamy więc gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub po prostu wiejskie.

Gmina Istebna, położona około 75 km od miejscowości Hlboký nad Váhom, jest gminą wiejską. Mieszka tu około 12.000 mieszkańców.

Usytuowana jest w malowniczym otoczeniu łagodnych szczytów Beskidu Śląskiego. Od południa i zachodu graniczy ona ze Słowacją i Czechami. Dzieli się na trzy sołectwa: Istebną, Jaworzynkę i Koniaków. Te trzy górskie miejscowości są potocznie znane pod nazwą „Trójwieś Beskidzka”.

Na terenie Gminy Istebna, na stokach Gańczorki i Karolówki znajdują się źródła rzeki Olzy będącej dopływem Odry. Źródła Czadeczki biją na południowo-zachodnich stokach Ochodzitej. Potok w swoim biegu zatacza szeroki łuk ku zachodowi i południu, następnie przyjmuje wody Krężelki i przecina granicę państwa, następnie wpada do rzeki Kisuca, a później Wagu, które prowadzą wody Czadeczki do Dunaju.

W samym centrum Istebnej znajduje się Park im. Pawła Stalmacha, działacza narodowościowego II-poł. XIX w. Park porośnięty jest starodrzewem kasztanowców oraz lip. To właśnie ten park zostanie zrewitalizowany w ramach naszego wspólnego projektu – zasadzona zostanie tu nowa zieleń. Celem jest wzmocnić i ożywić przyrodniczo obszar sąsiadujący bezpośrednio z zabytkowym kościołem pw. Dobrego Pasterza z pięknymi polichromiami autorstwa znanych artystów: Jana Wałacha i Ludwika Konarzewskiego i Gminnym Ośrodkiem Kultury mieszczącym się z starej zabytkowej szkole z początku XIX w. Tuż obok placu znajduje się kamienny pomnik Pawła Stalmacha.

 

Fot. Jacek Kohut