W ramach projektu Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin Hlboke nad Váhom i Istebna / Wsparcie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin Hlboke nad Váhom i Istebna w 2019 roku spotkaliśmy się z naszymi partnerami z gminy Istebna w Polsce. Podpisaliśmy umowę o współpracy i wymyśliliśmy plan działań projektowych. W 2019 roku złożyliśmy wspólny wniosek o dofinansowanie mikroprojektu z Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Zapraszamy do współpracy i wspólnych spotkań. Obie wioski mają coś do zaoferowania nie tylko mieszkańcom, ale także gościom. A poprzez projekt chcemy pokazać nasze zasoby naturalne.