W Parku im. Pawła Stalmacha odbyło się na uroczyste zakończenie zadania :„Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej” oraz rozdanie nagród w ramach zadania: „Konkurs fotograficzny i wystawa dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin pogranicza”.

Transgraniczny projekt pn. „ Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin Hlboké nad Váhom i Istebna” zrealizowany został z inicjatywy Łucja Michałek- Wójt Gminy Istebna oraz Starostki Gminy Hlboké nad Váhom Kariny Holesovej. Wniosek złożono w 2019 roku do Euroregion Beskidy.

Wykonawcą zadania jest Jan Golik „ Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości – Handel”.

Rewitalizacja znajdującego się w strefie ochrony zabytków Parku w Istebnej Centrum znacząco przyczynia się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i poprawy wizerunku pogranicza polsko-słowackiego.

Uroczystego otwarcia parku po przeprowadzonej rewitalizacji dokonała osobiście Łucja Michałek- Wójt Gminy Istebna wraz z zastępcą Łukaszem Małyszem, koordynatorką projektu Kamilą Kaźmierczyk i wykonawcą Janem Golikiem.

W krótkim wystąpieniu Wójt Gminy Istebna podkreśliła, jak ważnym zadaniem jest dbałość o estetykę centrum wsi, by było ono miejscem, gdzie chcemy się zatrzymać i spędzać czas, a także możemy realizować skierowane do mieszkańców i turystów wydarzenia. Wspomniała ona także o ważnym dla istebniańskiego parku kontekście historycznym i związanym z nim szacunku do dziedzictwa naszych przodków.

Jednocześnie Pani Wójt zaprosiła zgromadzonych do Parku im. Pawła Stalmacha na nadchodzący II Istebniański Jarmark Świąteczny, który odbędzie się 5 grudnia.

W ramach projektu Gmina Istebna uzyskała dotację z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 r ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 60 tysięcy EUR oraz środki z budżetu państwa w kwocie 3,9 tysięcy EUR. Projekt jest w trakcie realizacji. Koszt robót budowlanych w zakresie rewitalizacji parku wynosi 375.594,85 zł.

W ramach projektu został przeprowadzony konkurs fotograficzny, którego pokłosiem jest piękny kalendarz z nadesłanymi zdjęciami, a także wystawa fotograficzna, która w najbliższym czasie podziwiać można będzie w Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

W ramach rewitalizacji parku zaplanowano jeszcze skierowane do turystów i mieszkańców wydarzenia, w tym wspomniany już Jarmark Świąteczny.