Pandemia znaczyła przyhamownie aktywności projektowych, dziś już praktycznie możemy śmiało kontynuować. Na chwile obecną pracę się już rozbiegli na całego i rozpoczęłi śmy z rekonstrukcją zielono oznakowanego szlaku turystycznego. Na szlaku przybędą nowe mostki,ławki, kosze, tablice informacyjne i altanek jak miejsce oddechowe.