V parku Pawla Stalmacha sa uskutočnilo slávnostné ukončenie úlohy: „Revitalizácia parku Pawla Stalmacha v Istebnej“ a slávnostné odovzdávanie cien v rámci úlohy: „Fotosúťaž a výstava o prírodnom a kultúrnom dedičstve prihraničných obcí“.

Cezhraničný projekt s názvom „Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Hlboké nad Váhom a Istebna“ sa uskutočnil z iniciatívy starostky Gminy Istebna Łucje Michałek a starostky obce Hlboké nad Váhom Kariny Holešovej. Žiadosť bola podaná v roku 2019 do Euroregiónu Beskydy. Zhotoviteľom je Ján Golík „Výstavba cestných zariadení, likvidácia odpadov – obchod“.

K zvýšeniu turistickej atraktivity a zlepšeniu imidžu poľsko-slovenského pohraničia výrazne prispieva revitalizácia Parku v Istebnej – Centre, ktorý sa nachádza v pamiatkovej zóne.

Po revitalizácii park oficiálne otvorila starostka Łucja Michałek spolu s poslancom Łukaszom Małyszom, koordinátorkou projektu Kamilou Kaźmierczyk a dodávateľom Janom Golikom.

Starostka v krátkom príhovore zdôraznila, aké dôležité je dbať o estetiku centra obce, urobiť z neho miesto, kde sa chceme zdržiavať, tráviť čas a organizovať podujatia zamerané na obyvateľov a turistov. Pripomenula aj historické súvislosti dôležité pre tento park a s tým súvisiacu úctu k dedičstvu našich predkov. Zároveň pozvala zhromaždených do Parku Pawla Stalmacha na blížiaci sa II. vianočný trh v Istebnej, ktorý sa bude konať 5. decembra.

V rámci projektu získala Istebna dotáciu z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 60-tisíc eur a prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 3,9-tisíc eur. Náklady na stavebné práce súvisiace s revitalizáciou parku sú 375 594,85 PLN.

V rámci projektu bola zrealizovaná fotosúťaž, ktorej výsledkom je krásny kalendár so zaslanými fotografiami, ako aj výstava fotografií, ktorá bude čoskoro sprístupnená v kultúrnom stredisku v Istebnej. V rámci revitalizácie parku sú naplánované aj akcie zamerané na turistov a obyvateľov, vrátane spomínaného Vianočného trhu.