Po niekoľkomesačnej práci na oprave a úprave chodníka k Hlbockému vodopádu naša obec usporiadala vo štvrtok 29. júla Turistický deň. V rámci tohto podujatia k nám pricestovala návšteva z poľskej Gminy Istebna s pani starostkou Łucjou Michałek. Delegácia najskôr vystúpila na Kalváriu a poobzerala si okolie obce. Hlavným bodom dňa bolo otvorenie zrekonštruovaného turistického chodníka s kultúrnym programom za účasti podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja, Petra Webera, a starostov okolitých obcí. Starostky partnerských obcí, Karina Holešová a Łucja Michałek, slávnostne otvorili chodník odhalením pamätnej tabule. Rekonštrukcia chodníka pozostávala z nových mostíkov, lavičiek, tabúľ a altánku, čím sa zvýši atraktivita lokality. Po spoločnom obede sme sa s poľským partnerom rozlúčili a popriali si skoré stretnutie, tentoraz v Gmine Istebna, kde pokračujú práce na revitalizácii miestneho parku.