Poľský partner obce Hlboké nad Váhom, Gmina Istebna, onedlho začne hlavnú aktivitu projektu. A to revitalizáciu parku v centre obci. Začiatkom júna starostka obce Łucja Michałek podpísala zmluvu s realizátorom stavebných prác v parku. Tie by mali byť ukončené v októbri 2021.