Po kilku miesiącach prac przy naprawie i przebudowie szlaku do wodospadu Hlbocký, nasza wieś zorganizowała Dzień turystyczny w czwartek 29 lipca. W ramach tego wydarzenia przyjechała do nas wizyta z polskiej Gminy Istebna z Wójt Gminy Łucją Michałek. Wizytę rozpoczęto od zwiedzania wsi, kościoła i miejscowych dróżek Kalwaryjskich. Głównym punktem dnia było otwarcie zrekonstruowanej trasy turystycznej z programem kulturalnym z udziałem wiceprezydenta Żylińskiego Samorządu Petra Webera i burmistrzów okolicznych gmin. Włodarze gmin partnerskich Karina Holešová i Łucja Michałek uroczyście otworzyli szlak odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Przebudowa szlaku objęła nowe pomosty, ławki, deski oraz altanę, co podniesie atrakcyjność terenu. Po obiedzie pożegnaliśmy naszego polskiego partnera i życzyliśmy wczesnego spotkania, tym razem w Gminie Istebna, gdzie trwają prace nad rewitalizacją tutejszego parku.