V rámci projektu Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulurowego gmin Hlboke nad Vahom i Istebna / Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Hlboke nad Váhom a Istebna sme sa v roku 2019 stretli s našimi partnermi z obce Istebna v Poľsku. Podpísali sme spoločnú zmluvu o spolupráci a predstavili sme si plán aktivít projektu. V roku 2019 sme podali spoločnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020. Tešíme sa na našu spoluprácu a spoločné stretnutia. Obe obce majú čo ponúknuť nielen pre domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov. A prostredníctvom projektu chceme ukázať naše prírodné bohatstvá.